Rukovodioce organa javne uprave (institucija, agencija, fondova isl), smatrate:

Rezultati ankete


Nezavisnim i stručnim kadrovima koji ne odgovaraju političkim strankama, već zakonu i građanima.: 663
Stranačkim kadrovima koji poštuju zakon i rade u interesu građana, pa time pomažu i vlastitoj stranci.: 151
Stranačkim kadrovima koji rade isključivo u ličnom i stranačkom interesu.: 1719
Prijavi se na newsletter