Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Izbor i imenovanje direktora - JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Prijem radnika VSS -Opština Vlasenica

Istekao rok

Više izvršilaca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za finansije Bosansko - podrinjskog kantona

Istekao rok

01. Budžetski inspektor - 1 (jedan) izvršilac; 02. Stručni saradnik za planiranje i unos budžeta - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Usora, objavljen 27.06.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, objavljen 21.06.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Pravni savjetnik

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, objavljen 26.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine, objavljen 01.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Više izvršilaca

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za prijem radnika - Klinički centar Univerziteta u sarajevu

Istekao rok

Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse - dva izvršioca

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem radnika - Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Istekao rok

Četiri izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vareš

Istekao rok

01. Stručni saradnik za kontrolu i javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac 02.; Viši stručni saradnik za finansije i trezorsko poslovanje – 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Istekao rok

Stručni savjetnik za zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

Istekao rok

Pet izvršilaca

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter