Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, objavljen 02.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

DirektoraJavne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju JKP " Saobraćaj i komunikacije - Tuzla "d.o.o. Tuzla, objavljen 02.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

jednog člana Odbora na mandatni period do 21.11.20120. godine

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU " Centar za socijalni rad" Općine Lukavac, objavljen 02.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

Tri člana Upravnog odbora JU " Centar za socijalni rad" Lukavac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JZU" Dom zdravlja Teočak", objavljen 02.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

Jedan član Upravnog odbora JZU" Dom zdravlja Teočak", predstavnik Ministarstva zdravstva TK

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor Dekana Farmaceutskog fakulteta univerziteta u Sarajevu, objavljen 01.06.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Istekao rok

Dekan Farmaceutskog fakulteta univerziteta u Sarajevu - na mandatni period od četiri godine, sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj

Istekao rok

Četiri izvršioca

ČITAJ VIŠE

KONKURS za izbor i imenovanje direktora - OŠ ’’Boško Buha’’ Štrpci

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

KONKURS za izbor direktora škole - OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde

Istekao rok

Viši stručni saradnik za planiranje, upravljanje ljudskim resursima i odnose sa medijima - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Istekao rok

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne i normativno pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čitluk

Istekao rok

Građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

Istekao rok

Samostalni stručni saradnik za stočarstvo

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter