Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministartvu rada i socijalne politike

Istekao rok

Tri izvršioca ukupno

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, objavljen 27.4.2017. godine na dnevnom listu "Večernji list"

Istekao rok

Tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Uredu za europske integracije Vlade FBIH, objavljen 27.4.2017. godine na webstranici Agencije za državnu službu FBIH.

Istekao rok

Stručni saradnik za pravne poslove i ljudske resurse - jedan izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Kaknju

Istekao rok

Pripravnik - volonter - diplomirani pravnik, odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - fakultet pravne struke - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Konkurs za imenovanje direktora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa , Sarajevo", objavljen 25.04.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa , Sarajevo"

ČITAJ VIŠE

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine

Istekao rok

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za unutarnju trgovinu -1 (jedan) izvršitelj i 02. Pomoćnik ministra u Sektoru za cijene i analizu tržišta -1 (jedan) izvršitelj

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Istekao rok

Viši stručni saradnik za elektroenergetiku u Odsjeku za elektroenergetiku - Sektor energije - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Termoelektrani Kakanj, objavljen 28.4.2017. godine u dnevnom listu " Dnevni avaz"

Istekao rok

Dva izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Šest izvršilaca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Pomoćnik ministra za pravosuđe i upravu - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Istekao rok

Federalni sanitarni inspektor na carinskim ispostavama sa mjestom rada na GP Izačić-Bihać - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, objavljen 18.04.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Zamjenik direktora

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter