Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Istekao rok

Sekretar Ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove operativnog planiranja i trezorskog izvještavanja - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs: Ministarstvo finansija RS; Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS

Istekao rok

Šest izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, objavljen 03.11.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Stručni suradnik za olakšice

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Apoteka Bužim, objavljen 20.10.2017. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Istekao rok

Direktor ZU Apoteka Bužim

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine

Istekao rok

Pomoćnik ministra u Sektoru za vanjsku trgovinu - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo

Istekao rok

Tri izvršioca

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Sekretar Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, objavljen 20.10.2017. godine u dnevnom listu “Večernji list”

Istekao rok

Vozač - jedan izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Istekao rok

01. Direktor Porezne uprave Federacije BiH - jedan izvršilac; 02. Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH - jedan izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kreševo

Istekao rok

01. Stručni suradnik za braniteljsko-invalidsku skrb - jedan izvršilac; 02. Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove- jedan izvršilac, na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter