Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni konkurs i oglas JP Međunarodni aerodrom Sarajevo doo Sarajevo, objavljen 27.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Dva izvršioca

ČITAJ VIŠE

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda Memorijala, objavljen 20.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida

ČITAJ VIŠE

Konkurs za izbor direktora škole - OŠ “SRBIJA” CRKVINA

Istekao rok

Direktor škole

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Gacko

Istekao rok

Direktor JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Srbac

Istekao rok

Direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Srbac

ČITAJ VIŠE

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

Istekao rok

Pomoćnik ministra za pravosuđe - 1 (jedan) izvršitelj

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, objavljen 19.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Jedan član Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu državnog službenika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, objavljen 24.04.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Šef odsjeka za odnose s javnošću

ČITAJ VIŠE

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Prosvjetno-pedagoškog zavoda, objavljen 17.04.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, objavljen 13.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju članova Odbora za reviziju JP Televizija Kantona Sarajevo, objavljen 13.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Tri člana Odbora za reviziju JP Televizija Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu upražnjene pozicije člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju ZDK, objavljen 13.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Član Upravnog odbora Agencije za privatizaciju ZDK

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter