Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za upražnjene pozicije u Nadzornom vijeću Zavoda za javno zdravstvo FBIH, objavljen 13.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Dva člana ispred osnivača- federacije BiH

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom vijeću Agencije za kvalitet hrane i akreditaciju u zdravstvu u FBIH, objavljen 13.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Tri člana u Upravnom vijeću Agencije za kvalitet hrane i akreditaciju u zdravstvu u FBIH

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH, objavljen 12.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Zamjenik direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Istekao rok

Pet izvršilaca

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

Istekao rok

Stručni savjetnik u Odjeljenju za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem kadeta/kadetkinja za potrebe Policije Brčko Distrikta

Istekao rok

12 policajaca i 7 mlađih inspektora

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo

Istekao rok

Četri izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica

Istekao rok

Direktor JU Osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ Vlasenica na period od četiri godine.

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor direktora škole - OŠ ”Ćirilo i Metodije”- Glavičice, Bijeljina

Istekao rok

Direktor JU OŠ “Ćirilo i Metodije“ Glavičice na mandat od četiri (4) godine.

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Ministarstvu civilnih poslova BiH, objavljen 6.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Viši stručni sarsdnik za međunarodnu saradnju i prevodilačke poslove i Viši stručni saradnik za programe EU u oblasti kulture

ČITAJ VIŠE

Oglas za imenovanje kandidata na pozicije upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo, objavljen 11.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Članovi upravnih i nadzornih odbora u šest javnih ustanova u kantonu Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni poziv za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Centar Sarajevo, objavljen 10.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Članovi zdravstvenog savjeta

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter