Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Fondu za zaštitu okoliša HNK, objavljen 8.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Tri člana Nadzornog odbora u Fondu za zaštitu okoliša HNK

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora u Fondu za zaštitu okoliša HNK, objavljen 8.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Pet članova Upravnog odbora u Fondu za zaštitu okoliša HNK

ČITAJ VIŠE

Konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove JP "Grijanje" doo Zenica, objavljen 6.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Izvršni direktor za tehničke poslove

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Javna biblioteka Gradačac, objavljen 6.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor Biblioteke "Alija Isaković" Gradačac

ČITAJ VIŠE

Konkurs za imenovanje na upražnjena radna mjesta u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljen 6.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

21 izvršilac u više gradova u BiH

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ“ ŠEKOVIĆI

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

Istekao rok

Samostalni stručni saradnik za omladinu, sport, obrazovanje i kulturu i Viši stručni saradnik za stočarsku proizvodnju i podsticaje u poljoprivredi

ČITAJ VIŠE

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Bihaća, objavljen 4.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Upravni i Nadzorni odbori u četiri javne ustanove čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Bihaća

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, objavljen 4.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za članove Upravnog odbora JP "Putevi Brčko" doo Brčko Distrikta BiH, objavljen 7.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Pet članova Upravnog odbora JP "Putevi Brčko"

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Agencije za ekonomski razvoj "Prvi korak" doo Konjic, objavljen 3.4.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Tri člana nadzornog odbora na mandatni period od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Ponovni javni oglas za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK, objavljen 3.4.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Pet članova ukupno

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter