Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU "Sportsko-rekreativni centar" Srebrenik, objavljen 9.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Tri člana

ČITAJ VIŠE

Doktor medicine - ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC

Istekao rok

1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije..................1 izvršilac, 2. Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije ..........2 izvršioca,

ČITAJ VIŠE

KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole - SREDNJA ŠKOLA „28.JUNI“ Istočno Sarajevo

Istekao rok

Direktor škole

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu namještenika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

Istekao rok

Šest izvršilaca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

Istekao rok

Devet izvršilaca

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem zaposlenika u Ministarstvu civilnih poslova BiH, objavljen 15.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Referent za administrativno-tehničke poslove u Sektoru za zdravstvo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP "Lokom" doo Sarajevo, objavljen 15.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Predsjednik i dva člana Odbora

ČITAJ VIŠE

Oglas za izbor i imenovanje direktora Kantonalne Agencije za privatizaciju Sarajevo, objavljen 15.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor Agencije

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekreterijatu VSTV-a BiH, objavljen 9.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Saradnik za kadrovske i administarativne poslove

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Istekao rok

01. Stručni saradnik prevodilac u Kabinetu ministra - 1 (jedan) izvršilac; 02. Stručni saradnik za mjeriteljstvo u Centru za verifikaciju i nadzor mjerila -Sarajevo u Zavodu za mjeriteljstvo - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora sektora radio BHRT-BHR1, objavljen 13.3.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz

Istekao rok

Direktora sektora radio BHRT-BHR1 na mandatni period od pet godina, sa probnim radom od šest mjeseci

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo

Istekao rok

Ukupno tri izvršioca

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter