Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla, objavljen 11.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje".

Istekao rok

Izbor vrši Upravni odbor na mandatni period od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, objavljen 11.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općinskom pravobranilaštvu Općine Gradačac

Istekao rok

Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde, objavljen 11.3.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Ukupno pet članova UO

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Stari Grad Sarajevo, objavljen 8.3.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Referent za prijem podnesaka i Pomoćni radnik na održavanju čistoće

ČITAJ VIŠE

Ispravka javnog oglasa za pripravnike u Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, objavljen 8.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Zatvorski policajac - stražar (pet pripravnika)

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom poredznom uredu Bihać, objavljen 8.3.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Šef Porezne ispostave - Kantonalni porezni ured Bihać - Porezna ispostava Ključ - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas - Kazneno-popravni zavod Busovača, objavljen 7.3.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Zatvorski policiajac - stražar priprvanik, sedam izvršitelja

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor člana Nadzornog odbora KJKP "Tržnice pijace" doo Sarajevo, objavljen 6.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Jedan član nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u MUP-u SBK, objavljen 3.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

01. Sekretar Ministarstva - MUP u sjedištu - 1 (jedan) izvršilac 02. Stručni saradnik za obradu podataka o plaćama i naknadama u Odsjeku za finansijske poslove, MUP u sjedištu - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Vrhovnom sudu FBiH, objavljen 3.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Sekretar Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP "Sportski centar Jablanica" doo Jablanica, objavljen 3.3.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Predsjednik i još dva člana Nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter