Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

Istekao rok

3 izvršioca

ČITAJ VIŠE

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo, objavljen 15.2.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

članovi Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općini Srebrenik, objavljen 14.2.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Viši referent za građanska stanja - matičar

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem pripravnika u Općini Srebrenik, objavljen 14.2.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Pripravnik vatrogasac - 2 izvršioca

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK, objavljen 14.2.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje

Istekao rok

Direktor JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Uprave - Izvršnog direktora za distribuciju JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, objavljen 13.2.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

član Uprave - Izvršni direktor za distribuciju

ČITAJ VIŠE

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Istekao rok

1/01 Rukovodilac Jedinice 1/02 Interni revizor

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Apoteke Gradačac", objavljen 11.2.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor JU "Apoteke Gradačac"

ČITAJ VIŠE

Oglas za popunu mjesta namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK, objavljen 11.2.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

5 pozicija

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora JU i JP čiji je osnivač općina Kalesija, objavljen 10.2.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Predsjednici i članovi upravnih i nadzornih odbora JU i JP čiji je osnivač općina Kalesija

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP "Komb" doo Bužim, objavljen 10.2.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor JKP "Komb" doo Bužim

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Istekao rok

Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter