Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

Istekao rok

Sekretar organa državne službe - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Srebrenik

Istekao rok

3 izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Istekao rok

Pomoćnik ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine, objavljen 18.10.2017. godine u dnevnom listu “Nezavisne novine”

Istekao rok

19 izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE

Uprava za indirektno oporezivanje

Istekao rok

Više desetina izvršilaca

ČITAJ VIŠE

KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole - OŠ “VUK KARADŽIĆ” VITKOVCI

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole - SREDNJOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Opština Novi Grad

Istekao rok

Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine, objavljen 15.09.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Stručni saradnik za pravne poslove

ČITAJ VIŠE

OPŠTINA DERVENTA

Istekao rok

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU „Razvojna agencija opštine Modriča“

Istekao rok

Diplomirani inženjer poljoprivrede - izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

Istekao rok

Šest izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter