Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Republička uprava civilne zaštite

Istekao rok

Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove Sjedište u Istočnom Sarajevu 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Istekao rok

Viši stručni saradnik za geodetske poslove, Područna jedinica Doboj - Područna kancelarija Stanari 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs: 1/01 Stručni savjetnik za programiranje i budžetiranje 1/02 Stručni saradnik za kontrolu materijalno-finansijske dokumentacije; 1/03 Stručni saradnik za kontrolu materijalno-finansijske dokumentacije; 1/04 Viši st

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Načelnik odjeljenja, Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, CJB Bijeljina

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Modriča

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za kontrolu izdavanja ličnih dokumenata, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, CJB Doboj

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik-tehničar za održavanje radiokomunikacionih sistema, Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, CJB Doboj

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odjeljenje za upravno-pravne poslove, SJB Mrkonjić Grad

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove vozačkih dozvola, Odjeljenje za upravno-pravne poslove, SJB Gradiška

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove registracije vozila, Grupa za poslove registracije, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, CJB Banja Luka

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za akviziciju, Grupa za poslove prebivališta,boravišta, ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove, CJB Banja Luka

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za KE i OE, Odsjek za potrage, Odjeljenje za opšti kriminalitet, Sektor kriminalističke policije, CJB Banja Luka

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter