Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik, Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet, Jedinica za visokotehnološki kriminalitet i opeartivnu tehniku, Uprava za policijsku podršku

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik za javne nabavke, Odjeljenje za javne nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni saradnik za obračun plata i naknada, Odjeljenje za plan, analizu i izvršenje budžeta, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik - inženjer za bezbjednost eServisa, Odjeljenje za informaciono-komunikacione sisteme i bezbjednost - Uprava za informaciono-komunikacione tehnologije

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik, Odjeljenje za odnose sa javnošću - Služba ministra

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Stručni savjetnik - interni revizor, Kabinet ministra

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Viši stručni saradnik za administriranje sigurnosti informacionog sistema

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Istekao rok

Pomoćnik ministra za kulturu

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS

Istekao rok

1 Sekretar ; 2 Viši stručni saradnik za fondove i programe pomoći EU

ČITAJ VIŠE

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Zamjenik direktora

ČITAJ VIŠE

Arhiv Republike Srpske

Istekao rok

Viši stručni saradnik - arhivista, mjesto rada Doboj

ČITAJ VIŠE

Arhiv Republike Srpske

Istekao rok

Viši stručni saradnik - arhivista na sređivanju zbirki, mjesto rada Banja Luka

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter