Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Republički hidrometeorološki zavod RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik za bilans voda

ČITAJ VIŠE

Institut za medicinsko vještačenje FBiH

Istekao rok

Članovi nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

KJKP Park D.O.O. Sarajevo

Istekao rok

Članovi odbora za reviziju

ČITAJ VIŠE

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Istekao rok

1/01 Stručni savjetnik Zajedničke komisije za administrativne poslove; 2/01 Stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta; 3/01 Stručni saradnik u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine

ČITAJ VIŠE

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Viši stručni saradnik za javnost i medije

ČITAJ VIŠE

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS

Istekao rok

Stručni savjetnik za pravne poslove

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo trgovine i turizma RS

Istekao rok

Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo trgovine i turizma RS

Istekao rok

Pomoćnik ministra za trgovinu

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Istekao rok

Sekretar Ministarstva

ČITAJ VIŠE

Federalnaj uprava policije

Istekao rok

Popuna radnih mjesta policijskih službenika

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Istekao rok

Popuna radnog mjesta državnih službenika

ČITAJ VIŠE

''Elektrodistribucija'' Bihać

Istekao rok

Prijem u radni odnos

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter