Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH

Istekao rok

Članovi Upravnog odbora

ČITAJ VIŠE

''Parkinzi'' d.o.o. Gradačac

Istekao rok

Imenovanje članova Nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

Kantonalna upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Popuna radnih mjesta rukovodećih državnih službenik

ČITAJ VIŠE

Ministartvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Popuna radnog mjesta rukovodećih državnih službenika

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Istekao rok

Popuna radnog mjesta državnog službenika

ČITAJ VIŠE

KJKP "Rad" d.o.o Sarajevo

Istekao rok

Članovi nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

JU "Apoteke Sarajevo"

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE

Općina Bosanska Krupa

Istekao rok

Popuna radnih mjesta

ČITAJ VIŠE

JP "Komunalno" d.o.o Breza

Istekao rok

Članovi nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

Republički zavod za statistiku RS

Istekao rok

1. Pomoćnik direktora za Sektor nacionalnih računa,regisatara i statistike cijena; 2. Pomoćnik direktora za Sektor demografskih i socijalnih statistika

ČITAJ VIŠE

Republički hidrometeorološki zavod RS

Istekao rok

Viši stručni saradnik za bilans voda

ČITAJ VIŠE

KJKP "Park" d.o.o Sarajevo

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter