Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni oglas za izbor i imenovanje Pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva, objavljen 15.09.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Pravobranilac Grada Sarajeva

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe, objavljen 15.09.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Istekao rok

Član Odbora državne službe za žalbe

ČITAJ VIŠE

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DERVENTA

Istekao rok

Administrativni radnik

ČITAJ VIŠE

KONKURS Za izbor i imenovanje direktora - OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek –Zvornik

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko- neretvanskog kantona, objavljen 18.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevi avaz"

Istekao rok

88 policajaca i 12 mlađih inspektora

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje člannovaNadzornog odbora J.P. Sarajevo d.o.o, objavljen 17.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Predsjednik i dva člana Nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

Oglas za prijem radnika u Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, objavljen 26.08.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Viši stručni saradnik za realizaciju najsloženijih investicionih projekata

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići

Istekao rok

Tri izvršioca ukupno

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

Istekao rok

Šest izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Istekao rok

Stručni savjetnik za saradnju sa međunarodnim institucijama, međunarodnu i međuparlamentarnu saradnju - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Istekao rok

01. Stručni savjetnik - interni revizor - 1 (jedan) izvršitelj; 02. Direktor Federalne direkcije za namjensku industriju - 1 (jedan) izvršitelj

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter