Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JP "Gradska dvorana" d.o.o. Sanski Most

Istekao rok

Članovi Nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

JP "ONSA" d.o.o. Sarajevo

Istekao rok

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora

ČITAJ VIŠE

Arhiv Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Zamjenik direktora

ČITAJ VIŠE

JU "Federalna novinarska agencija"

Istekao rok

Popuna radnih mjesta

ČITAJ VIŠE

JU "Dječiji vrtić- Ciciban" Mostar

Istekao rok

Popuna radnih mjesta - psiholog, logoped, edukator, pedagog, odgajatelj, domaćica-servirka

ČITAJ VIŠE

JU "Dom zdravlja" Visoko

Istekao rok

Kandidat za specijalizaciju - Urgentna medicina

ČITAJ VIŠE

JU "Srednja škola" Jablanica

Istekao rok

Izbor i imenovanje člana školskog odbora

ČITAJ VIŠE

JZU "Dom zdravlja - Odžak",

Istekao rok

Dodatna specijalizacija

ČITAJ VIŠE

Općinski sud u Zenici

Istekao rok

Popuna radnih mjesta

ČITAJ VIŠE

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

Istekao rok

Dekan

ČITAJ VIŠE

Javno preduzeće "Grijanje" d.o.o Zenica

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE

Univerzitet u Sarajevu

Istekao rok

Rektor

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter