Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Stručni savjetnik za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Istekao rok

Stručni savjetnik za oblast farmacije

ČITAJ VIŠE

Gradska uprava Grada Sarajeva

Istekao rok

Pomoćnik gradonačelnika za finansije

ČITAJ VIŠE

Općina Novi Grad Sarajevo

Istekao rok

Stručni saradnik za stambene poslove u Službi za investicije, komunalnu infrastrukturu i stambene poslove

ČITAJ VIŠE

Općina Novi Grad Sarajevo

Istekao rok

Stručni saradnik za pravne poslove u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

ČITAJ VIŠE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona

Istekao rok

Stručni suradnik za odnose s javnošću u Odjelu za odnose s javnošću - 2 (dva) izvršioca

ČITAJ VIŠE

Općina Centar Sarajevo

Istekao rok

Stručni saradnik za ekonomske poslove, na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva

ČITAJ VIŠE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Istekao rok

Stručni savjetnik za planiranje budžetskih sredstava, praćenje utroška i financijskih obaveza

ČITAJ VIŠE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Istekao rok

Stručni savjetnik za upravno rješavanje

ČITAJ VIŠE

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Istekao rok

Pomoćnik ministra u Sektoru za planiranje, upravljanje projektima i koordinaciju sredstava za razvoj

ČITAJ VIŠE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Istekao rok

Stručni saradnik - lektor u Odsjeku za pravne poslove i radne odnose - Sektor za pravne, finansijske i opće poslove

ČITAJ VIŠE

Općina Neum

Istekao rok

Stručni suradnik za poslove civilne zaštite, spašavanje i obučavanje u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter