Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS

Istekao rok

Upravni inspektor - za područje grada Prijedor i opština Oštra Luka, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni saradnik za upravlјanje programima i projektima pomoći

ČITAJ VIŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Istekao rok

Načelnik Uprave za materijalno-finansijske i imovinske poslove 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

ČITAJ VIŠE

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Šef Odsjeka

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni savjetnik za međunarodne pravne akte

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Viši stručni saradnik – analitičar

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni saradnik – analitičar

ČITAJ VIŠE

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Istekao rok

Stručni saradnik za evidencije i administrativno tehničku obradu podataka

ČITAJ VIŠE

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>

Prijavi se na newsletter