Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Istekao rok

Stručni saradnik za studijsko-analitičke i materijalno-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Oglas za popunu radnog mjesta službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, objavljen 24.08.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Istekao rok

Tri namještenika

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko, objavljen 21.08.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Ukupno devet članova nadzornih odbora u tri javna preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih polova Bosne i Hercegovine, objavljen 22.08.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Istekao rok

Pet izvršilaca (pripravnika) ukupno

ČITAJ VIŠE

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Istekao rok

Pomoćni radnik na održavanju čistoće

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Bosanski kulturni centar"- Živinice, objavljen 19.08./20.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Direktor

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za imenovanje na upražnjenu poziciju predsjednika i članova upravnog odbora javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, objavljen 19.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni

Istekao rok

Predsjednici i članovi upravnih odbora u tri javne ustanove

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku, objavljen 17.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf) - 3 izvršioca, na određeno vrijeme

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, objavljen 22.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Pet izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE

Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Istekao rok

Dva doktora medicine, specijalista

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, objavljen 04.08.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Istekao rok

Stručni saradnik za administriranje baza

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa srednjom školskom spremom u Općini Kakanj, objavljen 03.08.2017. godine u dnevnom listu "Nezavisne novine"

Istekao rok

Dva izvršioca - Referent za statistiku i Pripravnik (SSS)

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter