Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad- Kalesija, objavljen 03.08.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor JU Centar za socijalni rad- Kalesija na mandatni period od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine, objavljen 28.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Stručni saradnik za centraliziranu obuku

ČITAJ VIŠE

KONKURS za izbor i imenovanje direktora - OŠ “VUK KARADŽIĆ” VITKOVCI (DOBOJ)

Istekao rok

Direktor škole

ČITAJ VIŠE

Republička direkcija za obnovu i izgradnju

Istekao rok

Direktor - 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Tuzli

Istekao rok

Stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica – 1 (jedan) izvršilac.

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

Istekao rok

Stručni savjetnik za pripremu i realizaciju programa i Stručni savjetnik za praćenje procesa evropskih integracija kroz razvojnu pomoć EU fondova

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljen 26.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Jedan stručni savjetnik i jedan stručni saradnik

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen 15.07/16.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

17 izvršilaca ukupno

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za identifikaciju dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, objavljen 29.07/30.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Tri izvršioca ukupno

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, objavljen 29.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo

Istekao rok

Stručni saradnik za lektorisanje - 1( jedan ) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona

Istekao rok

Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter