Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE „VOJISLAV ILIĆ“ KRUPA NA VRBASU - BANJA LUKA

Istekao rok

Direktor škole

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac

Istekao rok

Direktor dječijeg vrtića

ČITAJ VIŠE

Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Istekao rok

Stručni saradnik za poslove pisarnice

ČITAJ VIŠE

OKRUŽNI SUD BIJELJINA

Istekao rok

Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima - 1 izvršilac

ČITAJ VIŠE

JU Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo

Istekao rok

Pripravnik sa završenom VSS (ekonomski fakultet) i stručnim nazivom diplomirani ekonomista, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju do 12 mjeseci

ČITAJ VIŠE

Oglas za prijem radnika na radno mjesto psiholog u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, objavljen 01.08.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Psiholog

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde

Istekao rok

Stručni saradnik za prostorne baze podataka - 1 ( jedan ) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš , objavljen 24.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

10 izvršilaca ukupno na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca na pozicije od 1-5, i probni rad od jednog (1) mjeseca za pozicije od 5-7

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.U Centar za socijalni rad Bihać, objavljen 24.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor J.U Centar za socijalni rad Bihać

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme(Općinski sud Konjic), objavljen 24.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Viši referent - asistent sudije - daktilograf

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora samostalne Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, objavljen 23.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

direktor samostalne Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, objavljen 18.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter