Konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći javne konkurse za zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru generalno.

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Bihać

Istekao rok

Urbanističko – građevinski inspektor, na mandatni period od 3 (tri) godine – 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Službi za poslove sa strancima (Ministarstvo sigurnosti BiH); objavljen 27.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Referent za administrativno - tehničke, protokol i arhivu u Terenskom centru Istočno Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora J.U. Studentski centar Sarajevo, objavljen 22.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

član Upravnog odbora na mandatni period od četiri godine

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, objavljen 21.07.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, objavljen 21.07.2017.godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Istekao rok

Dva člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

Istekao rok

Dva pomoćnika ministra

ČITAJ VIŠE

Javni oglas za imenovanje na upražnjenu poziciju (Općina Novo Sarajevo), objavljen 20.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Zamjenik pravobranioca Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, objavljen 20.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, objavljen 20.07.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Istekao rok

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

Istekao rok

Stručni saradnik za računovodstvo - šef računovodstva u Službi za finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

Istekao rok

Četiri izvršioca

ČITAJ VIŠE

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

Istekao rok

Stručni suradnik za opće i pravne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

ČITAJ VIŠE
Prijavi se na newsletter